પોસ્ટ ઓફિસમાં આવી બેસ્ટ સ્કિમ: જુઓ મહિને માત્ર 1500 રૂપિયાનું કરો રોકાણ, તો તમને મળશે રૂ. 35 લાખ રિટર્ન, જાણો કેવી રીતે

Invest only Rs. 1500 per month in this post office scheme, and get Rs. 35 lakh return, find out how

પોસ્ટ ઓફિસમાં આવી બેસ્ટ સ્કિમ: જુઓ મહિને માત્ર 1500 રૂપિયાનું કરો રોકાણ, તો તમને મળશે રૂ. 35 લાખ રિટર્ન, જાણો કેવી રીતે : માર્કેટ ઘણાં રોકાણના વિકલ્પોથી ભરેલુ છે અને તેમાંથી કેટલીક યોજનાઓ પર જણાવવામાં આવેલું રિટર્ન ખૂબ જ આકર્ષક હોય છે. જોકે, તેમાં થોડું જોખમ રહેલુ છે. પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનામાં કરો રોકાણ તમને