પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધી યોજના – PM Kisan Samman Nidhi Yojana

PM Kisan Samman Nidhi

PM Kisan Samman Nidhi: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (પીએમ-કિસાન) એ દેશના તમામ જમીન ધરાવતા ખેડૂત પરિવારોને કૃષિ અને સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓ તેમજ ઘરેલુ જરૂરિયાતો સંબંધિત વિવિધ સામગ્રીઓ ખરીદવા માટે તેમની આર્થિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા માટે આવક સહાય પૂરી પાડવા માટેની નવી કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજના છે. PM Kisan Samman Nidhi સહાયનું ધોરણ: ખેડૂત કુટુંબને પ્રતિ વર્ષ રૂ.૬૦૦૦/-