Luna-25 Mission Lunch By Russia 2023: રશિયાએ મોકલ્યું ‘મૂન મિશન’, જાણો ચંદ્ર પર કોણ કરશે વહેલાં ઉતરાણ? Chandrayaan-3 કે પછી?

Luna-25 Mission Lunch By Russia 2023

Luna-25 Mission Lunch By Russia 2023: રશિયા નુ લુના-25 લેન્ડર મિશન 11 ઓગસ્ટે અમુર ઓબ્લાસ્ટના વોસ્ટોની કોસ્મોડ્રોમથી લોન્ચ કરાયું હતુ, ભારત બાદ રશિયાએ પણ ચંદ્ર પર પોતાનું Luna-25 Mission Lunch By Russia 2023 મોકલ્યુ છે. Luna-25 Mission Lunch By Russia 2023: ભારત બાદ રશિયાએ ચંદ્ર પર પોતાનું મિશન મોકલ્યું. ભારતીય સ્પેસ એજન્સી ઈસરોએ પોતાનુ મૂન