Post Office Best Scheme : પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં કરો રોજના 100 રૂપિયાથી પણ ઓછું રોકાણ, મળશે 14 લાખનું રિટર્ન! જાણો કેવી રીતે

Post Office Best Scheme

Post Office Best Scheme : પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં કરો રોજના 100 રૂપિયાથી પણ ઓછું રોકાણ, મળશે 14 લાખનું રિટર્ન!: પોસ્ટ ઓફિસની ‘ગ્રામ સુમંગલ ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમા યોજના’ અંતર્ગત રોજના 95 રૂપિયા ખર્ચવા પર મેચ્યોરિટી સમયે રૂપિયા 14 લાખનું રિટર્ન મળશે. પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ અંતર્ગત મળશે રૂપિયા 14 લાખ! રોજ 95 રૂ.નું રોકાણ