ગુજરાત CID ક્રાઈમ વિભાગ દ્વારા 48 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર

ગુજરાત CID સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા તાજેતરમાં નવી ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. ગુજરાત સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા દ્વારા કઈ જગ્યાઓ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે, કેટલી જગ્યાઓ માટે આ ભરતી પાડવામાં આવી છે. તેમજ અન્ય વિગતો જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, જગ્યાઓનુ નામ, નોકરી સ્થળ, એપ્લિકેશન મોડ, એપ્લાઈ મોડવય મર્યાદા, અરજી પ્રક્રિયા, તેમજ અરજી કેવી રીતે કરવી આ સંપૂર્ણ માહિતી.

ગુજરાત CID સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા ભરતી

 • સંસ્થાનું નામ પોલીસ મહાનિર્દેશકની કચેરી, સીઆઈડી ક્રાઈમ અને રેલવે
 • પોસ્ટનું નામ ટેકનિકલ એક્સપર્ટ & ફાઇનાન્સીયલ ઇન્વેસ્ટીગેશન એડવાઇઝર
 • ખાલી જગ્યાની સંખ્યા 48
 • એપ્લિકેશન મોડ ઑફલાઇન
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 13-09-2022
 • જોબ સ્થાન ગુજરાત
 • સત્તાવાર વેબસાઇટ https://cidcrime.gujarat.gov.in

જગ્યાનુ નામ:

 • ટેકનિકલ એક્સપર્ટ: 35
 • ફાઇનાન્સીયલ ઇન્વેસ્ટીગેશન એડવાઇઝર: 13

શૈક્ષણિક લાયકાત

ટેકનિકલ એક્સપર્ટ

 • સરકાર માન્ય સંસ્થામાં અથવા સરકાર સંલગ્ન સંસ્થામાંથી MSc IT Security / MSc ડીજીટલ ફોરેન્સિક / Msc સાયબર સિક્યુરીટી / BE or B.Tech in E & C / B.E , or B.Tech in કોમ્પ્યુટર એંજીનિયર / B.E. or B.Tech in કોમ્પ્યુટર સાયન્સ / B.E. or B.Tech in I.T./Information Communication & Technology અંગેની પદવી ધરાવતા હોવા જોઇએ

ફાઇનાન્સીયલ ઇન્વેસ્ટીગેશન એડવાઇઝર

 • સી.એ.ની ડિગ્રી તથા પાંચ વર્ષનો ફાઇનાન્સીયલ ક્ષેત્રનો અનુભવ ( એલ.એલ.બી. ટેક્ષેશન ડીગ્રીને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

અનુભવ:

ટેકનિકલ એક્સપર્ટ

 • ઓછામાં ઓછો ૦૨ વર્ષનો સાયબર સિક્યુરીટી અથવા ડીજીટલ ફોરેન્સિક અથવા સાયબર ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટીગેશનનો અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઇએ .

ફાઇનાન્સીયલ ઇન્વેસ્ટીગેશન એડવાઇઝર

 • સ્નાતક પછી ભારતીય રાજસ્વ સેવાનો ( ઇન્કમટેક્ષ ) વિભાગ ) માં આકારણી અપીલનો વર્ગ -૧ નો ઓછામાં ઓછો ૦૭ વર્ષનો તથા વર્ગ -૨ સહિત કુલ ૧૫ વર્ષથી ઓછો નહીં તેવો અનુભવ અથવા સ્નાતક પછી પબ્લીક સેકટરમાં બેંક મેનેજર તરીકે ઓછામાં ઓછા ૦૭ વર્ષ ફરજ બજાવી હોવી જોઇએ

વય મર્યાદા

 • વય મર્યાદા કંપનીના નિયમો અને નિયમન અનુસાર હશે.

પગાર

 • ઉમેદવારને દર મહિને 25000 રૂપિયા સુધીનો પગાર મળશે.

અરજી ફી

 • આ ભરતી માટે કોઈ અરજી ફીની જરૂર નથી.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઉમેદવારની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવશે

ગુજરાત CID ક્રાઈમ વિભાગ ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

 • લાયક ઉમેદવાર તેમની અરજી પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા અને જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો સાથે સત્તાવાર સૂચનામાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here
ટેકનિકલ એક્સપર્ટClick Here
ફાઇનાન્સીયલ ઇન્વેસ્ટીગેશન એડવાઇઝરClick Here

છેલ્લી તારીખ:

 • ટેકનિકલ એક્સપર્ટ: 09-09-2022
 • ફાઇનાન્સીયલ ઇન્વેસ્ટીગેશન એડવાઇઝર: 13-09-2022

FAQ’s

આ ભરતી માટે નોકરીનું સ્થાન શું છે?

ગાંધીનગર, ગુજરાત આ ભરતી માટે નોકરીનું સ્થાન છે.

અરજીની છેલ્લી તારીખ શું છે?

09-09-2022 એ અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ છે.

આ ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકાય?

આ ભરતી માટે ઉમેદવાર ઑફલાઇન અરજી કરી શકે છે.